iColor Branding
#
Vi - Đại sứ thương hiệu iColor Branding

Hành trình
10 năm đổi mới

Việt Nam - Vision - Victory

Được tạo ra bởi đội ngũ nhân sự iColor Branding.
Vi là một chú Robot đại diện cho trí tuệ, tốt bụng, tinh thần phụng sự và giúp đỡ cộng đồng của iColor

Tư vấn xây dựng thương hiệu | Thiết kế thương hiệu.

Tư vấn xây dựng thương hiệu | Thiết kế thương hiệu. Xây dựng giá trị cốt lõi bền vững. Quy trình triển khai chiến lược.

Tại iColor Branding, chúng tôi tự hào xây dựng mối quan hệ lâu dài, có ý nghĩa với khách hàng. Chúng tôi vượt lên trên để tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp của bạn bằng cách cung cấp các giải pháp sáng tạo giúp thương hiệu của bạn được biết đến nhiều hơn, hiểu rõ hơn và thực sự độc đáo
Mở rộng thương hiệu là việc tận dụng sức mạnh của thương hiệu trong việc mở rộng sản phẩm, triển khai thêm thị trường hoặc phát triển sang lĩnh vực khác. Một chiến lược mở rộng kỹ lưỡng và bài bản sẽ giúp doanh nghiệp gia tăng doanh số cho thị trường mới, tăng lợi nhuận và nâng tầm giá trị cho thương hiệu.

Tư vấn xây dựng thương hiệu | Thiết kế thương hiệu. Xây dựng giá trị cốt lõi bền vững. Quy trình triển khai chiến lược.

Tư vấn xây dựng thương hiệu | Thiết kế thương hiệu. Xây dựng giá trị cốt lõi bền vững. Quy trình triển khai chiến lược.


CHIẾN LƯỢC MỞ RỘNG THƯƠNG HIỆU
Nghiên cứu – Phân tích

Nghiên cứu đối thủ và các cơ hội trên thị trường

Nghiên cứu đối thủ và các cơ hội trên thị trường


Nghiên cứu các giá trị nền tảng
Nghiên cứu đối thủ và các cơ hội trên thị trường
Phân tích mục đích mở rộng thương hiệu
Đề xuất chiến lược thương hiệu
Xây dựng sứ mệnh và tầm nhìn thương hiệu
Xây dựng hệ thống giá trị cốt lõi
Cá biệt hóa/ cá nhân hóa thương hiệu
Xây dựng cấu trúc thương hiệu

Đề xuất triển khai

Xây dựng chiến lược truyền thông đúng đắn nhằm giúp thương hiệu được kiểm soát sau khi mở rộng.

Xây dựng chiến lược truyền thông đúng đắn nhằm giúp thương hiệu được kiểm soát sau khi mở rộng.


Xây dựng nhận diện cốt lõi
Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu hoàn chỉnh
Đề xuất truyền thông thương hiệu
Xây dựng chiến lược truyền thông đúng đắn nhằm giúp thương hiệu được kiểm soát sau khi mở rộng.
Tham khảothiết kế logo chuyên nghiệp, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp,
thiết kế profilethiết kế cataloguethiết kế brochurethiết kế hồ sơ năng lựcthiết kế logothiết kế logo thương hiệuthiết kế nhận diện thương hiệunhận diện thương hiệu

Giới thiệu iColor Branding>>

Lợi ích khi triển khai

Chiến lược xây dựng thương hiệu khác biệt và vững mạnh ngay từ đầu là điều tiên quyết để tạo dựng bản sắc thương hiệu, giúp doanh nghiệp vượt trội hơn so với đối thủ trong cùng lĩnh vực và tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Chiến lược xây dựng thương hiệu khác biệt và vững mạnh ngay từ đầu là điều tiên quyết để tạo dựng bản sắc thương hiệu, giúp doanh nghiệp vượt trội hơn so với đối thủ trong cùng lĩnh vực và tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.


Khác biệt so với đối thủ cạnh tranh
Chiến lược xây dựng thương hiệu khác biệt và vững mạnh ngay từ đầu là điều tiên quyết để tạo dựng bản sắc thương hiệu, giúp doanh nghiệp vượt trội hơn so với đối thủ trong cùng lĩnh vực và tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
Gia tăng mức độ nhận biết thương hiệu
Doanh nghiệp càng ý thức và chú trọng việc xây dựng thương hiệu nhất quán, chuyên nghiệp, khách hàng càng chú ý và lưu tâm đến họ. Và một khi có được sự công nhận của khách hàng, giá trị thương hiệu của doanh nghiệp sẽ lớn hơn và tính cạnh tranh cũng cao hơn rất nhiều.

Nâng cao uy tín của thương hiệu

Tư vấn xây dựng thương hiệu  Thiết kế thương hiệu

Một thương hiệu vững mạnh, nổi tiếng không chỉ gây được được thiện cảm, nâng cao uy tín với khách hàng mà còn tạo chỗ đứng riêng biệt trên thị trường.


Tiêu chí triển khai chiến lược thương hiệu
Mục đích xây dựng chiến lược thương hiệu rõ ràng
Truyền tải thông điệp thương hiệu nhất quán
Đảm bảo tính linh hoạt cho từng chiến dịch
Kết nối cảm xúc với khách hàng
Đảm bảo tính ứng dụng thực tiễn