iColor Branding
#
Vi - Đại sứ thương hiệu iColor Branding

Hành trình
10 năm đổi mới

Việt Nam - Vision - Victory

Được tạo ra bởi đội ngũ nhân sự iColor Branding.
Vi là một chú Robot đại diện cho trí tuệ, tốt bụng, tinh thần phụng sự và giúp đỡ cộng đồng của iColor

Thiết kế Profile | Hồ sơ năng lực Công ty Health Việt Nam

Thiết kế Profile | Hồ sơ năng lực Công ty Health Việt Nam

Health Việt Nam là hệ thống cung ứng dịch vụ y tế với hoạt động cốt lõi là ứng dụng công nghệ 4.0 kết nối các chuyên gia Y tế, các Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ, Điều dưỡng viên ưu tú để cung ứng các dịch vụ chất lượng cao như: Tư vấn sức khỏe trực tuyến, hỗ trợ khám bệnh từ xa, hội chẩn trực tuyến, hỗ trợ điều trị và chăm sóc sức khỏe tại nhà, hỗ trợ đào tạo lại, đào tạo liên tục, đào tạo nâng cao trực tuyến (Telemedicine); hỗ trợ xét nghiệm tại nhà, cung ứng dược phẩm và các dịch vụ y tế theo yêu cầu cá nhân với nền tảng công nghệ là website www.healthvietnam.vn, website www.dongduoctruongson.com.vn, phần mềm truyền hình trực tuyến TrueConf, tổng đài 1900633902, phần mềm quản lý đặt lịch tư vấn Healthcos, đặt lịch và quản lý xét nghiệm Labconn chuyên biệt, bệnh án điện tử Healthdoc, phần mềm cung ứng thuốc Nhanh.vn; cung cấp, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Y Dược, cung cấp giải pháp và thông tin y tế cho các tổ chức và cá nhân.
Nhận thức sâu sắc quan điểm “Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành, trong đó ngành Y tế là nòng cốt”; Health Việt Nam ra đời phải là một bộ phận nòng cốt không thể tách rời của Hệ thống Y tế để thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm cao cả này
Health Việt Nam coi trọng và cam kết hiện thực hóa quan điểm phát triển nền y học Việt Nam khoa học, dân tộc và đại chúng. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh; y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng; y tế chuyên sâu đồng bộ và cân đối với y tế cộng đồng; gắn kết y học cổ truyền với y học hiện đại, quân y và dân y. Phát triển dược liệu, công nghiệp dược và thiết bị y tế. Nhất quán thực hiện chủ trương bao phủ chăm sóc sức khoẻ và bảo hiểm y tế toàn dân của Đảng để mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ; được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế. Tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế và có cơ chế giá, cơ chế đồng chi trả nhằm phát triển vững chắc hệ thống y tế cơ sở, bảo đảm quyền lợi thỏa đáng cho các bên.
Health Việt Nam quán triệt sâu sắc quan điểm “Nghề y là một nghề đặc biệt, nhân lực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn và y đức; cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt” để xây dựng, bồi dưỡng và không ngừng hoàn thiện đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế của mình theo chuẩn Ngành.
Health Việt Nam xây dựng hệ thống mạng lưới cơ sở rộng khắp, gần dân để chủ động tiếp cận cung cấp dịch vụ y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ tiện ích khác; luôn luôn bảo
đảm an toàn, tiết kiệm và thuận tiện nhất cho người dân.

Thiết kế Profile | HSNL Công ty Health Việt Nam

Thiết kế Profile | HSNL Công ty Health Việt Nam


Thiết kế Profile | HSNL Công ty Health Việt Nam

Thiết kế Profile | HSNL Công ty Health Việt Nam


Profile | HSNL Công ty Health Việt Nam

Profile | HSNL Công ty Health Việt Nam