iColor Branding
#
Vi - Đại sứ thương hiệu iColor Branding

Hành trình
10 năm đổi mới

Việt Nam - Vision - Victory

Được tạo ra bởi đội ngũ nhân sự iColor Branding.
Vi là một chú Robot đại diện cho trí tuệ, tốt bụng, tinh thần phụng sự và giúp đỡ cộng đồng của iColor

Thiết kế logo Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược SLEADER

Thiết kế logo Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược SLEADER

Thiết kế hồ sơ năng lực, Bộ nhận diện thương hiệu, Thiết kế Logo, Thiết kế Catalogue, Thiết kế Profile, Thiết kế Brochure, Tư vấn xây dựng thương hiệu,

Thiết kế hồ sơ năng lực, Bộ nhận diện thương hiệu, Thiết kế Logo, Thiết kế Catalogue, Thiết kế Profile, Thiết kế Brochure, Tư vấn xây dựng thương hiệu,


Giới thiệu

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược được thành lập theo quyết định số 31/QĐ-TWH ngày 4/4/2017 của Hội Khoa học Phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam và đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận đăng ký hoạt động.
Với triết lý Con đường đúng, tương lai sáng, Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader), tổ chức khoa học, công nghệ nghiên cứu chuyên sâu về lãnh đạo chiến lược được thành lập với mục đích chuyển giao hệ thống quản trị hiệu quả cho các doanh nghiệp/tổ chức tại Việt Nam. Thông qua các chương trình đào tạo và tư vấn về chiến lược, Sleader giúp các tổ chức và doanh nghiệp tìm kiếm và xác lập con đường đi riêng biệt, quản trị hiệu quả để thành công bền vững

Sứ mệnh

Thông qua các dịch vụ tư vấn về chiến lược, Sleader đồng hành giúp doanh nghiệp khám phá ra con đường đi riêng biệt để thành công lâu dài, bền vững, góp phần tạo ra sự thịnh vượng cho đất nước.

Tầm nhìn

kế hồ sơ năng lực, thiết kế logo, thiết kế logo thương hiệu, thiết kế nhận diện thương hiệu, nhận diện thương hiệu

kế hồ sơ năng lực, thiết kế logo, thiết kế logo thương hiệu, thiết kế nhận diện thương hiệu, nhận diện thương hiệu


 
Đến năm 2025, trở thành một tổ chức có thương hiệu quốc gia về tư vấn chiến lược.
Giá trị cốt lõi
Say mê – Thiết thực – Hiệu quả
Lĩnh vực hoạt động chính

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN

Thiết kế logo Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược SLEADER
Xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp
Đánh giá nền tảng phát triển doanh nghiệp
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Tư vấn quy hoạch chiến lược
Đánh giá tiềm năng phát triển địa phương
Tư vấn ứng dụng mô hình doanh nghiệp hóa trong khu vực công

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Lãnh đạo chiến lược
Giám đốc hiệu quả (CEE)
Nhà quản lý hiệu quả (MEE)
Quản trị bệnh viện hiện đại
Ứng dụng hệ thống quản lý Malik trong quản trị doanh nghiệp
Tư vấn chiến lược
Tư vấn xây dựng nền tảng phát triển
Tư vấn quản trị công ty
Tư vấn quản trị nhân tài
Đào tạo doanh nghiệp
Đào tạo khu vực công
Lịch các khóa đào tạo
Tham khảothiết kế logo chuyên nghiệp, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp, thiết kế profilethiết kế cataloguethiết kế brochurethiết
Giới thiệu iColor Branding>> http://vi.icolor.vn