iColor Branding
#
Vi - Đại sứ thương hiệu iColor Branding

Hành trình
10 năm đổi mới

Việt Nam - Vision - Victory

Được tạo ra bởi đội ngũ nhân sự iColor Branding.
Vi là một chú Robot đại diện cho trí tuệ, tốt bụng, tinh thần phụng sự và giúp đỡ cộng đồng của iColor

Thiết kế logo Sản phẩm immunobal

Thiết kế logo Sản phẩm immunobal

Trong dự án này, ICOLOR được đề nghị tư vấn xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm của thương hiệu immunobal. Công việc bao gồm từ tìm kiếm một định vị phù hợp cho sản phẩm, sáng tạo tên thương hiệu, slogan, thiết kế logo, bao bì và hệ thống POSM phục vụ cho việc kế hoạch truyền thông tiếp thị sản phẩm mới.

Thiết kế logo Sản phẩm immunobal

Thiết kế logo Sản phẩm immunobal


Thiết kế logo Sản phẩm immunobal

Thiết kế logo Sản phẩm immunobal


Thiết kế logo Sản phẩm immunobal

Thiết kế logo Sản phẩm immunobal


Thiết kế logo Sản phẩm immunobal

Thiết kế logo Sản phẩm immunobal

Xem Thêm:

Thiết kế logo thời trang Jagarbol- Công ty Cổ phần Động Lực
THIẾT KẾ LOGO, PROFILE CÔNG TY XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP
Thiết kế logo Thương hiệu thời trang nữ NEW EDNA
Thiết kế logo Viện nghiên cứu PT Lãnh đạo chiến lược