iColor Branding
#
Vi - Đại sứ thương hiệu iColor Branding

Hành trình
10 năm đổi mới

Việt Nam - Vision - Victory

Được tạo ra bởi đội ngũ nhân sự iColor Branding.
Vi là một chú Robot đại diện cho trí tuệ, tốt bụng, tinh thần phụng sự và giúp đỡ cộng đồng của iColor

Thiết kế logo CTCP Bất động sản BIGLAND

Trong dự án này, ICOLOR đã tư vấn và thiết kế logo Công ty cổ phần bất động sản BIGLAND.

Thiết kế logo CTCP Bất động sản BIGLAND

Thiết kế logo CTCP Bất động sản BIGLAND


Thiết kế logo CTCP Bất động sản BIGLAND

Thiết kế logo CTCP Bất động sản BIGLANDXEM THÊM:

Thiết kế Nhận diện thương hiệu bất động sản
Thiết kế logo CTCP Bất động sản BIGLAND
Thiết kế logo Công ty Bất Động Sản Trường Lộc
Thiết kế logo CTCP Bất động sản Ngọc Hưng