iColor Branding
#
Vi - Đại sứ thương hiệu iColor Branding

Hành trình
10 năm đổi mới

Việt Nam - Vision - Victory

Được tạo ra bởi đội ngũ nhân sự iColor Branding.
Vi là một chú Robot đại diện cho trí tuệ, tốt bụng, tinh thần phụng sự và giúp đỡ cộng đồng của iColor

Thiết kế logo công ty cổ phần Nanotech Việt Nam

Thiết kế logo công ty cổ phần Nanotech Việt Nam.

Công ty Cổ phần Nanotech Việt Nam là đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng Công nghệ Nano để bảo vệ vật liệu trong lĩnh vực công nghiệp cũng như dân dụng, nhằm mục đích giúp khách hàng tiếp cận với các sản phẩm Nano dễ dàng hơn, cũng như được trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ tốt nhất từ công ty.
Nanotech Việt Nam định hướng phát triển trở thành doanh nghiệp vững mạnh và chuyên nghiệp trong lĩnh vực chống ăn mòn cũng như chống nóng và bảo vệ vật liệu, cam kết không ngừng đổi mới, sáng tạo để mang đến các sản phẩm dịch vụ đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt.
Đối với khách hàng: Tôn trọng , đặt chất lượng lên hàng đầu, và không ngừng cải tiến để nâng cao uy tín. Đối với nhân viên: Đối xử công bằng, tạo môi trường thuận lợi để mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển, xây dựng niềm tin bằng công việc ổn định và mức thu nhập xứng đáng. Đối với các đối tác: Hợp tác dựa trên cơ sở công bằng, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển. Đối với xã hội: Tuân thủ luật pháp, luôn mang đến lợi ích và hoạt động đóng góp cho xã hội là một phần trách nhiệm của Nanotech Việt Nam đối với cộng đồng
 

Thiết kế logo công ty cổ phần Nanotech Việt Nam

Thiết kế logo công ty cổ phần Nanotech Việt Nam


Thiết kế logo công ty cổ phần Nanotech Việt Nam

Thiết kế logo công ty cổ phần Nanotech Việt Nam


Đối với khách hàng: Tôn trọng , đặt chất lượng lên hàng đầu, và không ngừng cải tiến để nâng cao uy tín. Đối với nhân viên: Đối xử công bằng, tạo môi trường thuận lợi để mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển, xây dựng niềm tin bằng công việc ổn định và mức thu nhập xứng đáng. Đối với các đối tác: Hợp tác dựa trên cơ sở công bằng, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển. Đối với xã hội: Tuân thủ luật pháp, luôn mang đến lợi ích và hoạt động đóng góp cho xã hội là một phần trách nhiệm của Nanotech Việt Nam đối với cộng đồng
Thiết kế logo công ty cổ phần Nanotech Việt Nam

Thiết kế logo công ty cổ phần Nanotech Việt Nam


Nanotech Việt Nam định hướng phát triển trở thành doanh nghiệp vững mạnh và chuyên nghiệp trong lĩnh vực chống ăn mòn cũng như chống nóng và bảo vệ vật liệu, cam kết không ngừng đổi mới, sáng tạo để mang đến các sản phẩm dịch vụ đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt
XEM THÊM:

Thiết kế logo công ty chuyên nghiệp

Thiết kế logo công ty chuyên nghiệp

Thiết kế logo Công Ty TNHH Oki Asean 2021

Thiết kế logo Công Ty TNHH Oki Asean 2021

Thiết kế logo công ty cổ phần NORTHSTAR 2021

Thiết kế logo công ty cổ phần NORTHSTAR 2021

Thiết kế logo công ty cổ phần NORTHSTAR 2021

Thiết kế logo công ty cổ phần Nanotech Việt Nam