iColor Branding
#
Vi - Đại sứ thương hiệu iColor Branding

Hành trình
10 năm đổi mới

Việt Nam - Vision - Victory

Được tạo ra bởi đội ngũ nhân sự iColor Branding.
Vi là một chú Robot đại diện cho trí tuệ, tốt bụng, tinh thần phụng sự và giúp đỡ cộng đồng của iColor

Thiết kế bộ nhận diện Spa Mychang’s

Thiết kế bộ nhận diện Spa Mychang’s

Trong dự án này ICOLOR đã thực hiện toàn bộ , bộ nhận diện thương hiệu của Spa Mychang’s.

Thiết kế bộ nhận diện Spa Mychang's

Thiết kế bộ nhận diện Spa Mychang’s


Thiết kế bộ nhận diện Spa Mychang's

Thiết kế bộ nhận diện Spa Mychang’s


Thiết kế bộ nhận diện Spa Mychang's

Thiết kế bộ nhận diện Spa Mychang’sXEM THÊM:

Bộ nhận diện thương hiệu công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Du lịch Tam Vương
Bộ nhận diện thương hiệu chuỗi cửa hàng Hồng Kỳ Coffee
Bộ nhận diện thương hiệu CT Dược Mỹ phẩm Nalica
Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Bệnh viện Việt Nam – Cuba