iColor Branding
#
Vi - Đại sứ thương hiệu iColor Branding

Hành trình
10 năm đổi mới

Việt Nam - Vision - Victory

Được tạo ra bởi đội ngũ nhân sự iColor Branding.
Vi là một chú Robot đại diện cho trí tuệ, tốt bụng, tinh thần phụng sự và giúp đỡ cộng đồng của iColor

Thiết kế bộ nhận diện Công ty Real Pro

Thiết kế bộ nhận diện Công ty Real Pro

Real Pro là Thương hiệu đơn vị phân phối Bất Động Sản cao cấp hàng đầu Việt Nam.
ICOLOR đã thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Real Pro bao gồm logo, profile, name card, bao bì thư, phong bì và một số ấn phẩm truyền thông khác mang lại một hình ảnh thương hiệu đồng nhất và ấn tượng.

Thiết kế bộ nhận diện cty Real Pro

Thiết kế bộ nhận diện cty Real Pro


Thiết kế bộ nhận diện cty Real Pro

Thiết kế bộ nhận diện cty Real Pro


Thiết kế bộ nhận diện cty Real Pro

Thiết kế bộ nhận diện cty Real Pro