iColor Branding
#
Vi - Đại sứ thương hiệu iColor Branding

Hành trình
10 năm đổi mới

Việt Nam - Vision - Victory

Được tạo ra bởi đội ngũ nhân sự iColor Branding.
Vi là một chú Robot đại diện cho trí tuệ, tốt bụng, tinh thần phụng sự và giúp đỡ cộng đồng của iColor

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Tầm nhìn là việc 1 người suy nghĩ và hoạch định về tương lai thông qua trí tưởng tượng của chính họ. Đối với các doanh nghiệp, tầm nhìn chính là lý tưởng cho tương lai, là 1 hình tượng hoặc tiêu chuẩn mà doanh nghiệp ấy muốn trở thành hoặc đạt được. Các chủ doanh nghiệp bắt buộc phải có tầm nhìn tốt để xác đinh được con đường phát triển và hướng đi lâu dài cho doanh nghiệp của mình.

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH


TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH


 
Còn sứ mệnh là nhiệm vụ mà 1 cá nhân hoặc tổ chức đặt ra cho bản thân và nhất định phải hoàn thành. Sứ mệnh là lý do tồn tại của mỗi 1 công ty, doanh nghiệp; nếu không xác định được sứ mệnh cho mình thì các doanh nghiệp không có động lực để tồn tại và phát triển.
Tầm nhìn và sứ mệnh luôn song hành với nhau, chúng tạo thành một “cặp bài trùng” không thể tách rời nhưng cũng có những đặc điểm riêng rất khác biệt. Sứ mệnh tập trung vào hiện tại, mỗi doanh nghiệp cần biết sứ mệnh của mình để biết ngay ngày hôm nay mình cần làm gì để tồn tại.Còn tầm nhìn thì tập trung vào tương lai. Nó là động lực, là nguồn cảm hứng để các doanh nghiệp không ngừng nỗ lực bởi nó muốn biến viễn cảnh trong mơ thành sự thực.
Tầm nhìn là việc 1 người suy nghĩ và hoạch định về tương lai thông qua trí tưởng tượng của chính họ. Đối với các doanh nghiệp, tầm nhìn chính là lý tưởng cho tương lai, là 1 hình tượng hoặc tiêu chuẩn mà doanh nghiệp ấy muốn trở thành hoặc đạt được. Các chủ doanh nghiệp bắt buộc phải có tầm nhìn tốt để xác đinh được con đường phát triển và hướng đi lâu dài cho doanh nghiệp của mình.

Còn sứ mệnh là nhiệm vụ mà 1 cá nhân hoặc tổ chức đặt ra cho bản thân và nhất định phải hoàn thành. Sứ mệnh là lý do tồn tại của mỗi 1 công ty, doanh nghiệp; nếu không xác định được sứ mệnh cho mình thì các doanh nghiệp không có động lực để tồn tại và phát triển.

Tầm nhìn và sứ mệnh luôn song hành với nhau, chúng tạo thành một “cặp bài trùng” không thể tách rời nhưng cũng có những đặc điểm riêng rất khác biệt. Sứ mệnh tập trung vào hiện tại, mỗi doanh nghiệp cần biết sứ mệnh của mình để biết ngay ngày hôm nay mình cần làm gì để tồn tại.Còn tầm nhìn thì tập trung vào tương lai. Nó là động lực, là nguồn cảm hứng để các doanh nghiệp không ngừng nỗ lực bởi nó muốn biến viễn cảnh trong mơ thành sự thực.
 #i_color #đơn_vị_thiết_kế_logo_chuyên_nghiệp #công_ty_truyền_thông_icolor #icolor #thiết_kế_logo_icolor #dịch_vụ_thiết_kế_logo #thiết_kế_thương_hiệu #công_ty_thiết_kế_bộ_nhận_diện_thương_hiệu_tại_hà_nội

#i_color #đơn_vị_thiết_kế_logo_chuyên_nghiệp #công_ty_truyền_thông_icolor #icolor #thiết_kế_logo_icolor #dịch_vụ_thiết_kế_logo #thiết_kế_thương_hiệu #công_ty_thiết_kế_bộ_nhận_diện_thương_hiệu_tại_hà_nội


Tham khảothiết kế profilethiết kế cataloguethiết kế brochurethiết kế hồ sơ năng lựcthiết kế logothiết kế logo thương hiệuthiết kế logo chuyên nghiệpthiết kế nhận diện thương hiệuthiết kế bộ nhận diện thương hiệunhận diện thương hiệu