iColor Branding
#
Vi - Đại sứ thương hiệu iColor Branding

Hành trình
10 năm đổi mới

Việt Nam - Vision - Victory

Được tạo ra bởi đội ngũ nhân sự iColor Branding.
Vi là một chú Robot đại diện cho trí tuệ, tốt bụng, tinh thần phụng sự và giúp đỡ cộng đồng của iColor

Download bộ nhận diện thương hiệu PDF

Download bộ nhận diện thương hiệu PDF

Thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu bao gồm:

  1. Nhận diện thương hiệu văn phòng Đặt tên thương hiệu Sáng tạo slogan Thiết kế logo Tiêu đề thư Hóa đơn Giấy viết thư Thẻ nhân viên Đồng phục …
  2. Nhận diện thương hiệu trên sản phẩm Thiết kế bao bì sản phẩm Phiếu bảo hành Tem nhãn dán trên sản phẩm Quyền hướng dẫn sử dụng sản phẩm
  3. Nhận diện thương hiệu sản phẩm ngoài trời Băng rôn Biển quảng cáo Biển hiệu đại lý Biển hiệu trước văn phòng Biểu tượng công ty


 

icolor-profile.pdf – Google Drive