iColor Branding
#
Vi - Đại sứ thương hiệu iColor Branding

Hành trình
10 năm đổi mới

Việt Nam - Vision - Victory

Được tạo ra bởi đội ngũ nhân sự iColor Branding.
Vi là một chú Robot đại diện cho trí tuệ, tốt bụng, tinh thần phụng sự và giúp đỡ cộng đồng của iColor

Bộ nhận diện thương hiệu Shop Hương Ly

Bộ nhận diện thương hiệu Shop Hương Ly

Theo yêu cầu của chủ đầu tư, ICOLOR thiết kế không gian showroom thời trang vừa đảm bảo tính đơn giản hợp với kinh phí đầu tư vừa mang được phong cách Pháp cho các sản phẩm đặc trưng của hàng.

Bộ nhận diện thương hiệu Shop Hương Ly

Bộ nhận diện thương hiệu Shop Hương Ly


Bộ nhận diện thương hiệu Shop Hương Ly

Bộ nhận diện thương hiệu Shop Hương Ly


Bộ nhận diện thương hiệu Shop Hương Ly

Bộ nhận diện thương hiệu Shop Hương Ly

XEM THÊM:

Bộ nhận diện thương hiệu Dinh Dưỡng Lạc Hồng
Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Hồng hà Ecocity
Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu 6minutes
Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Performax